Back to top

Necrològiques

Actualització 27/06/2017

Nom

Dia 

Hora

Parròquia

Maria Magdalena Serrano de Miguel 27/06 09.00 Sant Joan
Francesc Xavier Roig Saludes 27/06 10.30 Tanatori 
Celsa González Caballero  27/06 17.30 Tanatori