Back to top

Adjudicades les obres de l'avinguda Barcelona de Miami Platja

Sorigué és l’empresa que executarà la remodelació, entre la plaça Tarragona i l’avinguda Cadis, per import de 4.495.188,93 euros.
Adjudicades les obres de l'avinguda Barcelona de Miami Platja

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha adjudicat les obres de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram de l’avinguda de Barcelona de Miami Platja. De les 4 empreses presentades al procés de licitació, Sorigué ha estat l’adjudicatària, després d’haver presentat l’oferta econòmica més avantatjosa i haver obtingut una puntuació total més alta, d’acord amb el Plec de clàusules administratives.

A partir d'ara s'obre un procés de treball intern entre l'empresa i l'Ajuntament per planificar i plantejar la realització dels treballs, que tenen un termini d'execució de 8 mesos. En aquest sentit, les obres hauran d'estar acabades abans del 31 de desembre de 2018, condició indispensable per poder-les executar, doncs el projecte s'emmarca dins el Pla de Barris de La Florida. Aquesta és la data límit que ha donat la Generalitat per executar el que queda pendent d'aquest àmbit, després de rebutjar la pròrroga d'un any més. Recordem que dels 4.495.188,93 euros que costarà l'obra, la meitat estan finançats a través d'una subvenció que ha atorgat la Generalitat en el marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

El Temps

Creació d'un centre urbà amb prioritat per als vianants

El tram de l'avinguda Barcelona que es remodelarà està comprès entre la plaça de Tarragona i l'avinguda de Cadis. Prop d'un quilòmetre que es vol convertir en el nou centre urbà de Miami Platja, fins ara inexistent. Les raons històriques, geogràfiques, comercials i socials fan d'aquest espai el lloc idoni per potenciar-hi el centre d'aquest nucli de població.

Una de les característiques principals del nou espai és la prioritat per als vianants, millorant-ne la seva mobilitat mitjançant l'augment de les voreres i minimitzant la calçada per als vehicles. El projecte també inclou l'augment de les zones verdes, la creació d’un carril bici, papereres, bancs, fonts i jocs infantils.

Un cop l'empresa s'hagi coordinat amb l'Ajuntament pel que fa al desenvolupament dels treballs, està prevista una presentació pública del projecte als establiments de comerç i restauració, així com als veïns i veïnes afectats. En aquestes sessions, que estan previstes per la segona setmana de març, es donarà a conèixer el calendari de les obres, com s'executaran, les afectacions i els canals de comunicació a través dels quals la ciutadania podrà mantenir-se informada sobre el desenvolupament dels treballs i les possibles incidències.