Back to top

Aigües de Reus preveu executar un pla d’inversions de 2'5 milions d’euros

Aquestes inversions preveuen aprofitar els recursos hídrics i la diversificació de les fonts d’abastament
obres

Aigües de Reus preveu executar el 2020 un pla d’inversions d'uns 2'5 milions d’euros, i en el qual destaquen la finalització del col·lector de l’avinguda de Salou (actualment en obres) i diversos treballs que han de permetre la diversificació de les fonts d’abastament i un millor aprofitament de recursos hídrics propis, com és el cas de pous i minats.

La planificació també incorpora obres de reparació i renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos barris, i inversions relacionades amb l’eficiència energètica.

Obres ja en marxa

Iniciada l'any passat una de les inversions més destacades en marxa és la que es porta a terme a l’avinguda President Macià (entre la plaça del Canal i l’autovia de Bellisens), amb l’objectiu de culminar la construcció del nou col·lector de l’Autovia de Salou, que té com a objectiu la millora del sanejament en alta a la ciutat.

L’execució d’aquesta obra, finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua, representa una important millora en un dels principals col·lectors de la ciutat i es preveu que estiguin enllestida al mes de febrer.

Aprofitament dels recursos propis

També en marxa, una de les obres més destacades de 2020 té com a objectiu un millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2019-2023.

L’obra, amb un pressupost de 103.272,52 euros, consisteix en la recuperació i la interconnexió del minat d’Almoster amb la planta potabilitzadora de la ciutat.

Amb aquesta actuació es vol recuperar la captació de l’antic minat d’Almoster per tal de fer servir l’aigua “en cru” (és a dir, sense cap mena de tractament) per regar el Parc Agrari i el Parc de les Olors.

En la segona meitat de l’any, es preveu fer un nou pas endavant amb una nova actuació de recuperació i adequació de les instal·lacions anomenades del Clor vell (actualment en desús). Aquesta segona intervenció s’ha pressupostat en 145.000 euros.

Descarrega el plànol de les inversions d'Aigües de Reus

planol

Noves fonts de subministrament

El segon semestre de 2020 s’han de fer realitat altres projectes que miren de diversificar les fonts de subministrament d’aigua per a la ciutat.

D’una banda, s’ha pressupostat (amb 125.000 euros) una intervenció per recuperar l’aigua de la mina del barri Fortuny, que arriba a la ciutat pel Parc dels Capellans.

D’altra banda, s’ha planificat una important intervenció de millora de la qualitat de l’aigua en els pous de l’àrea de Bellisens, amb la idea que pugui destinar-se a usos de boca, després de la instal·lació d’un sistema de tractament per a la reducció de nitrats. El pressupost s’ha fixat en 450.000 euros.

De fet, Reus destina aigua “no potable” a algunes finalitats molt específiques (i amb plenes garanties sanitàries) des de fa anys, com és el cas de la neteja de la via pública, que es fa íntegrament amb aigua que no pot destinar-se a ús de boca per la seva baixa qualitat.

La telemesura avança

El pla d’inversions també preveu seguir renovant bona part del parc de comptadors per d’altres que permeten el sistema de telelectura, cosa que ja s’ha anat fent des de 2017.

El pla de substitució rebrà aquest any un important impuls, amb la instal·laió de 10.000 comptadors nous en diverses zones de la ciutat.

Entre d’altres avantatges, aquest sistema permet als ciutadans conèixer en temps real el seu consum, així com configurar alarmes que avisin en cas que se superi un consum determinat o detectar, fins i tot, un possible escapament.

Obres a la xarxa d’abastament i sanejament

Pel que fa a reparacions i renovacions en les canonades públiques, aquest principi d’any hi ha planificades obres de renovació de la xarxa d’abastament en diversos carrers: Morell, Alcalde Segimon, Passeig dels plàtans, Pintor Jaume Segarra, Josep Benages i Pujol i avinguda Països Catalans.

En tots els casos, són obres ja adjudicades i que s’executaran el primer trimestre de 2020, amb inversions que oscil·len entre els 56.000 i els 84.000 euros.

A banda d’aquests treballs, al llarg de l’any hi ha previstes obres en les xarxes (d’abastament o sanejament) en els següents carrers: Pere Cavallé i Llagostera, Harmonia, Antoni de Bofarull, Campoamor, Àngel Guimerà, Canal, Tetuan, Passeig de l’Oliver, raval de Miró i raval de Sant Pere.

Eficiència energètica

Finalment, el pla d’inversions també preveu una important inversió en eficiència energètica, mitjançant la instal·lació de plaques solars en diverses infraestructures i instal·lacions d’Aigües de Reus, com ara en dipòsits i en l’Estació Depuradora d’AIgua (EDAR), i la renovació de part de la flota de vehicles, que es farà a partir de vehicles de consum sostenible.

Paraules clau:

Notícies relacionades