Back to top

Alerten d'irregularitats greus al contracte de la brossa

Un informe dels serveis jurídics del sindicat UGT alerta de greus irregularitats en l’adjudicació del nou contracte de la brossa de Reus. L’informe ha estat lliurat als grups polítics, a menys d’una setmana perquè el nou contracte s’aprovi al plenari municipal.

Els serveis jurídics de la UGT han elaborat un informe que analitza l’actuació de la mesa de contractació de l’Ajuntament de Reus que el 17 de novembre va adjudicar el nou contracte del servei de recollida d’escombraries i neteja de la ciutat a la UTE Valoriza-Romero Polo.

Segons l’informe, que també analitza el plec de clàusules, en un dels punts d’avaluació de les propostes de les empreses es va adjudicar una puntuació que no seria l’adequada. Concedeixen a una de les propostes 1,218 punts, quan li correspondrien 0,133 punts. De fet, el mateix informa titlla aquest fet de "greu error de càlcul i resultat" i afegeix "ens ha semblat un error molt gran tractant-se d'un criteri automàtic".

No garanteix el futur de tots els treballadors

D’altra banda, el mateix informe, al qual ha tingut accés Canal Reus, analitza la situació contractual dels treballadors, 230, que haurien de ser subrogats per l’empresa que sigui l’adjudicatària a partir d’ara. Ara bé, segons aquest document, al plec de clàusules del nou contracte no garanteix el futur de tots els treballadors. S’especifica concretament la xifra de 218, la qual cosa comportaria l’acomiadament de 12 professionals.

Sigui com sigui, les empreses en les seves propostes es comprometen a subrogar la totalitat de la plantilla, per bé que segons l’informe, l’aposta econòmica de les dues empreses, amb una caiguda del preu original d’entre el 8 i l’11%, comportaria una caiguda important del salari dels treballadors.

De fet, el comitè d’empresa fa temps que es mobilitza contra com s’ha gestionat el nou contracte. I precisament aquests arguments que es detallen a l’informe són algunes de les consideracions que han posat sobre la taula.

El govern insisteix que el contracte està ben fet i validat

Fonts municipals asseguren a Canal Reus que "el plec està validat pel Tribunal Català de Contrates del Sector Públic i s'està seguint escrupulosament el procediment establert". Diuen que "les empreses adjudicatàries de cada lot han presentat la documentació pertinent" i que aquest dimarts tot plegat passa per la comissió informativa i el dia 21 pel plenari municipal. 

Afegeixen que "a partir de l'adjudicació les empreses podran interposar un recurs si així ho consideren" però que "en tot cas, el plec validat garanteix sempre la subrogació de tota la plantilla en igualtat de condicions" a les actuals. 

Al ple de dilluns

Dilluns vinent, 21 de novembre, si no hi ha cap novetat, s’ha d’aprovar l’adjudicació del nou contracte de forma definitiva a la UTE Valoriza-Romero Polo. Tal i com ja va apuntar Canal Reus, el més probable és que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que fins ara ostentava el contracte i que ha perdut aquesta convocatòria, recorrerà la decisió davant els tribunals. El que molt probablement endarrerirà la posada en marxa del nou contracte encara uns mesos més.

Paraules clau:

Notícies relacionades