Back to top

Aprovada la subvenció per l'ampliació del Centre de Lectura

El plenari aprova una moficació de crèdit en el pressupost municipal i reserva una partida de 150.000 euros destinada a subvencionar la primera fase d'execució del projecte.
Les obres s'executaran en diverses fases

L’Ajuntament i el Centre de Lectura formalitzaran pròximament l’acord de col·laboració i el compromís de l’entitat de que els nous espais que es projecten amb l’ampliació, acullin activitats culturals, artístiques i divulgatives obertes al conjunt de la ciutadania.

El projecte encaixa amb el Pla Especial de Reforma Interior del Nucli Antic, l’actuació urbanística de remodelació de l'entorn del Teatre Bartrina i dels immobles on està ubicat el Centre de Lectura; i abasta els immobles corresponents als números 6-8-10 i 12 del carrer de la Puríssima Concepció i als baixos del número 4 del mateix carrer. S’executarà en diverses fases, que es determinaran en funció de les circumstàncies i, en especial, de la capacitat de finançament.

Inversió al Teatre Bartrina

El mateix expedient de modificació de crèdits en el pressupost municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament inclou una aportació de 75.000 euros en concepte d’inversions al Teatre Bartrina. 50.000 dels quals ja està previst destinar-los a millorar i modernitzar la climatització de l’espai escènic del teatre; en concret, als aparells que donen servei a les dependències de la sala d’exhibició, al hall d’entrada i a la primera i segona planta de camerinos.