Back to top

BCN World obre la porta a la construcció d'habitatges

CRISTINA GONZÁLEZ

Els edificis que es construiran a BCN World podran tenir una alçada màxima de fins a 25 plantes. Aquesta és una de les novetats que es van donar a conèixer en la trobada entre el conseller Mas-Colell i els agents polítics, econòmics i socials de la zona, d’ahir a la tarda.
A banda de l’alçada però, també es va fer públic un altre aspecte important. I és que amb l’entrada de la Generalitat com a agent de part del sòl, s’obre la porta a la construcció de habitatges.

La renúncia de Veremonte a comprar aLa Caixaels terrenys de BCN World, el passat mes de desembre, i la conseqüent entrada dela Generalitatcom a gestora de part del sòl durant els propers 21 mesos, ha comportat alguns canvis en el projecte.
Un dels més importants és que el nou BCN World contempla la construcció de vivendes. Malgrat quela Generalitatafirma que la zona residencial ja estava prevista des del 2006, sí és clar que el terreny destinat a vivendes augmenta en més de 100.000 m2.

Tot i que estrictament, el sòl amb ús exclusivament residencial disminueix, passant de 386.000 m2 a 280.000, la Generalitatdestinarà 218.000 m2 més de sòl a ús “flexible”. És a dir, en aquest cas, serà l’operador qui decidirà si el destí del sòl és residencial o turístic.
Així, el terreny amb possibilitat de construir vivendes augmenta de 386MIL m2 a 498. L’objectiu dela Generalitatperò, és que en als terrenys d’ús residencial també es duguin a terme activitats d’ús turístic, per exemple, a través del lloguer temporal d’apartaments.

Durant la trobada també s’han donat a conèixer altres detalls, com que els edificis que es projectaran a BCN World podran tenir una alçada de fins a 25 plantes. Dit d’una altra manera, els edificis no podran superar l’alçada del Shambhala de Port Aventura, la muntanya russa més alta d’Europa que mesura 76 metresd’alçada.

Pel que fa al calendari, el govern continua treballant en l’elaboració del Pla Director Urbanístic, per tal d’aprovar-lo definitivament al juliol.

Una altra de les novetats de BCN World és que podria canviar de nom. Tot i que durant la trobada d’ahir es va fer referència al projecte com a Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, el conseller Mas-Colell va dir que no s’havia de donar res per fet, i que no convenia abandonar cap nom de marca. Qui també es va pronunciar en aquest sentit va ser el president dela Cambrade Comerç de Reus, Isaac Sanromà.

Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç de Reus