Back to top

El CAT pioner a Catalunya gràcies a la planta d'ozó

El Consorci d'Aigües de Tarragona ha seguit executant les diferents directrius del Pla estratègic previstes durant els darrers 4 anys per tal de millorar la qualitat i les garanties del subministrament d'aigua, en un període que va finalitzar el passat 2017. Amb un balanç positiu avui s'han donat a conèixer els diversos objectius aconseguits amb la implementació d'aquest Pla estratègic.
Roda de premsa del balanç del CAT

El Consorci d'Aigües de Tarragona va posar en marxa l'any passat la planta d'ozó per substituir el clor en el procés de potabilització, un dels objectius principals del Pla estratègic que el consorci va dissenyar pel període 2015-2017 per tal de millorar la qualitat i les garanties de subministrament d'aigua a la demarcació.

Amb la posada en marxa d'aquesta planta d'ozó s'ha concretat un estalvi econòmic d'uns 200.000 euros l'any en el procés de potabilització i ha posicionat el Consorci com a pioner en la implantació d'aquest sistema a Catalunya. L'ozó és un agent més desinfectant que el clor i en aquesta planta es substitueix aquest element per un procés de pre i de postozorització. El CAT és pioner en aquest procediment.

Altres objectius aconseguits al llarg dels darrers 3 anys són nous equipaments del Laboratori de Qualitat de l'Aigua per tal de detectar contaminants i emergents en les aigües del riu Ebre i uns decents del 15% en els costos energètics d'explotació.

Pel que fa a els consum d'aigua subministrada, les dades continuen incrementant, una tendència que s'ha consolidat al llarg dels últims anys.

El balanç ha estat de recuperació de xifres anteriors als últims 10 anys després de tenir unes davallades importants en el consum. Concretament, amb les dades provinents dels ajuntaments el consum ha estat de 45,17 Hm³ l'any 2017 amb un increment de 3,65% en comparació a l'any anterior.

El Consorci d'Aigües de Tarragona també ha presentat les diferents línies d'actuació emmarcades dins del nou Pla Estratègic pel període 2018-2021. Aquestes noves actuacions tenen una inversió estimada en més de 24,5 milions d'euros i destaquen uns sensors online controlats telemàticament per aconseguir un seguiment continu de la qualitat de l'aigua en el subministrament o l'adaptació de les instal·lacions de Constantí i l'Ampolla per tal d'augmentar la seguretat. D'aquesta manera aquest nou Pla estratègic manté una línia de continuïtat amb l'anterior, centrant nous objectius en la renovació i qualitat en el tractament de l'aigua.