Back to top

El Centre de Lectura informatitza el seu arxiu

Informa: JONATÁN SORIANO

El Centre de Lectura acabarà d'informatitzar el seu arxiu amb l'ajuda de l'empresa BEEP i la Fundació Reddis. Les tres institucions han signat un conveni de col·laboració de 20.000 euros per un període d'un any, tot i que es preveu que el procés s'allargaria fins l'any 2019.

DECLARACIONS: Xavier Filella, president del Centre de Lectura.