Back to top

Com seran les activitats extraescolars en temps de Covid?

Entre les novetats en la realització de les activitats extraescolars, sortides i colònies, el protocol estableix que s’haurà de realitzar un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable.

Les activitats extraescolars i les sortides acadèmiques es podran  realitzar tot respectant les mesures de seguretat aprovades pel PROCICAT com garantir la distància d'un metre i mig entre alumnes i  fer ús de la mascareta sempre que l'activitat ho permeti.

Registre diari d'assistència

Una de les novetats respecte a la realització d'aquestes activitats és l'obligatorietat de  fer un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable, que s’haurà  de conservar almenys durant 1 mes, per tal de garantir la traçabilitat dels contactes estrets. D'altra banda, els vestuaris podran ser utilitzats  de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup estable de les activitats extraescolars i s'haurà de respectar en tot moment la distància mínima de seguretat.

Pel que fa les sortides escolars i les colònies, s'hauran d'organitzar en grups bombolla i s'haurà de disposar d'un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada instal•lació. En el cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s’aplicaran els procediments habituals determinats per al funcionament habitual dels centres educatius.

Paraules clau:

Notícies relacionades