Back to top

Creix lleugerament el nombre de càncers anuals a la demarcació

Malgrat tot, també s'ha detectat un increment constant de la supervivència que ja arriba al 60% i una disminució de la mortalitat.

Segons les últimes dades extretes de la monografia sobre el càncer a les comarques de Tarragona del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Sant Joan de Reus, el diagnòstic de nous casos de càncer anuals al territori creix lleugerament any rere any. Si el 2005 es diagnosticaven 3.300 casos anuals, entre el 2012 i el 2014 augmentava fins als 4.000 casos. Ara, durant el 2020 s'estima que s'arribin als 4.700 casos.

Càncers més freqüents

D'aquests els més prevalents segueixen sent el càncer colorectal seguit pel de mama, pròstata i pulmó. En el cas dels homes la incidència ha disminuït; en les dones però ha augmentat un 0,8% anual. Malgrat aquestes xifres, el servei assegura que la mortalitat ha disminuït i que la supervivència al cap de 5 anys de pacients de càncer ha augmentat passant del 51% al 60% al llarg dels últims quinquennis.

Mortalitat del càncer infantil

En el cas dels càncers infantils, aquests només representen un 0.5% de tots els càncers que es diagnostiquen i la mortalitat d'aquests només representa un 0,15% de tota la mortalitat per càncer.

S'ha vist afectada l'atenció oncològica a causa de la Covid-19?

Els experts esmenten que l'atenció assistencial s'ha mantingut com sempre malgrat la covid tot i que detallen que alguns programes sí que s'han vist afectats. Per exemple, tal com explica el director del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer, Jaume Galceran, els programes de detecció precoç de càncer colorectal i càncer de mama es van haver d'aturar durant els mesos més forts de la pandèmia, la qual cosa provocarà m´s retards a l'hora de la detecció i per tant, menys possibilitats de supervivència.
 

Paraules clau:

Notícies relacionades