Back to top

Es defineix la gestió del sanejament de dues depuradores de la comarca

La comarca del Baix Camp disposa de 18 depuradores en servei, 13 de les quals estan gestionades pel Consell Comarcal, que sanegen les aigües residuals del 95% de la seva població.
Defineixen la gestió del sanejament de dues depuradores de la comarca

L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Camp han signat un conveni per garantir el funcionament de dos sistemes de sanejament de la comarca, concretament les depuradores de l’Aleixar i les Borges del Camp.

Amb aquest acord, l'agència incorpora les dues plantes al Pla de Sanejament de Catalunya i s'encarregarà de calcular i finançar els costos de funcionament de les dues depuradores. El Consell Comarcal del Baix Camp, per la seva banda, passa a ser l'administració actuant d'aquestes plantes.

 

Sanejament a Catalunya

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Baix Camp, la comarca compta amb 18 depuradores en servei, 13 de les quals estan gestionades pel Consell Comarcal, que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.

Subscriu-te a la newsletter diària

Política de privacitat de dades