Back to top

Els ciutadans podran intervenir un cop l'any al ple de Reus

Aquest nou mecanisme permet als ciutadans, entitats i col·lectius participar un cop l'any, amb sol·licitud prèvia, en les sessions plenàries municipals.

L'Ajuntament de Reus ha estrenat un nou mecanisme de participació ciutadana: la intervenció directa de la ciutadania en un punt de l'ordre del dia de la sessió plenària municipal. El mecanisme està previst en els nous Reglament de Participació Ciutadana i Reglament Orgànic Municipal, amb l'objectiu que els membres de la corporació municipal puguin escoltar i prendre en consideració la veu de la ciutadania en abans de la votació dels acords.

Intervenció directa

La participació de la ciutadana als plenaris municipals es limitava fins ara a la formulació de preguntes una vegada havia finalitzat l'ordre del dia de la sessió. Els nous reglaments mantenen aquest mecanisme de participació i hi sumen la intervenció directa de la ciutadania, i representants d'entitats i col·lectius en un punt de l'ordre del dia.

Poden participar en les sessions públiques del ple de l’Ajuntament els ciutadans i ciutadanes empadronats a Reus, majors de 16 anys; les entitats degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats; i els col·lectius degudament inscrits al Registre Municipal corresponent. Aquestes persones, entitats o col·lectius podran intervenir-hi un màxim d’una vegada l’any.

Sol·licitar per escrit

Per poder intervenir al Ple s’ha de sol·licitar per escrit a l’alcaldia en el primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria de la sessió plenària corresponent. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al Registre de l’Ajuntament i ha d’anar signada per la persona interessada, pel president o la presidenta de l’entitat o, en el cas dels col·lectius, pel seu portaveu per la seva portaveu, degudament acreditats, i amb el text íntegre de la seva.

Paraules clau:

Notícies relacionades