Back to top

Els compostos volàtils a l'aire no superarien els límits

Repsol ha presentat un estudi realitzat per l'Institut Cerdà en el qual s'arriba a la conclusió que les substàncies químiques que es troben a l'aire no superen els límits permesos. Així ho han exposat aquest dijous, a la vegada que han avançat que al llarg d'aquest any canviaran el cremador d'una de les seves torxes per reduir el fum i el soroll.
Estudi Repsol.

'Les emissions de compostos orgànics volàtils de l'aire que hi ha al Camp de Tarragona es trobarien dins dels paràmetres permesos per llei'. Així ho constata un informe sobre la qualitat de l'aire encarregat per Repsol i realitzat per l'Institut Cerdà. L'estudi s'ha dut en 16 punts diferents del polígon nord de Repsol, al llarg del 208, i dels 53 compostos que es mesuraven, se n'han detectat fins a 43.

Des de Repsol també han avançat que, enguany, substituiran el cremador de la torxa més alta de les tres que hi ha al complex industrial. Una inversió que es preveu tenir enllestida abans de finals d'any. De cara al futur, la companyia s'ha marcat reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com és el CO2.

Paraules clau: