Back to top

Els integrants del Seguici Festiu estan descontents amb l’organització de la sortida a Barcelona

L’exposició dels elements del Seguici Festiu de Reus a Barcelona en motiu de les Festes de Santa Eulàlia ha generat malestar entre els integrants del seguici de la ciutat. Segons una carta que han traslladat a l’IMAC estant descontents per la manca d’informació i d’organització de la sortida. Davant d’aquesta situació, el consistori ja ha trobat solució a les peticions fetes pel seguici.