Back to top

Els noms de nadons més posats el 2019 al Camp de Tarragona

L’edat mitjana a la maternitat de Catalunya se situa en 32,3 anys i l’edat al naixement del primer fill en 31,2 anys, l’any 2019.

L'IDESCAT ha publicat les dades provisionals de naixements del passat 2019. El Camp de Tarragona va patir una baixada de la natalitat del ‑5,5% respecte el 2018

Noms més posats al Camp de Tarragona el 2019

Noms de nen

 • MARC - 10'15%
 • NIL - 8'02%
 • ADAM - 7'55%
 • HUGO - 7,55%
 • LEO - 7'55%

Noms de nena

 • MARTINA - 8'49%
 • EMMA  - 8'26%
 • MARIA / MARÍA - 8'26%
 • SOFIA / SOFÍA  - 7,79%
 • ARLET  - 7'31%

Noms més posats a Catalunya el 2019

Noms de nen

 • MARC - 20'01%
 • LEO - 16'08%
 • ÀLEX / ÁLEX- 14'83%
 • JAN  - 14'67%
 • NIL  - 14'67%

Noms de nena

 • JÚLIA/JULIA - 17'33%
 • MARTINA  - 16'49%
 • EMMA - 15'22%
 • LUCÍA  - 14'31%
 • ONA  - 13'07%

Disminució de la natalitat

El 2019 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya és de 60.958, segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), xifra que representa una reducció del 4,1% en relació amb les dades definitives del 2018 i una taxa bruta de natalitat de 7,9 nascuts vius per cada 1.000 habitants. La disminució dels naixements només ha afectat els de mares de nacionalitat espanyola (‑7,5%), mentre que els de mare estrangera han augmentat un 4%.

Fills d'estrangers al Baix Camp

La diversitat en la nacionalitat de les mares és notòria al Baix Camp. 4 de cada 10 nascuts a Reus són de mares estrangeres i, així, Reus es troba entre els 15 municipis catalans de més de 20.000 habitants amb el percentatge més alt de mares estrangeres. Cambrils, en aquest mateix índex, arriba al 32,9%. En el conjunt de la comarca, la xifra és del 36%, per sobre de la mitjana catalana del 32,1%. 

Menys naixements al territori

disminució de la natalitat

La disminució de la natalitat és força generalitzada al territori. Tots els àmbits territorials registren un descens del nombre de nascuts vius en relació amb les dades definitives del 2018, excepte les Terres de l’Ebre, on els naixements han augmentat un 1,3%. Els àmbits que registren disminucions més elevades són el Camp de Tarragona (‑5,5%) i les Comarques Gironines (-5,1%).

 

Paraules clau:

Notícies relacionades