Back to top

Els propietaris de solars de Reus han de mantenir-los en bon estat

Si s'incompleix aquesta obligació, l'Ajuntament pot imposar multes d'entre 300 a 3.000€
excavadora

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha publicat un nou ban per recordar l'obligació dels propietaris de solars que es troben abandonats o no edificats, de mantenir-los en bon estat i en condicions de seguretat, salubritat i lliure de residus, per evitar el perill d’incendi i la proliferació de rates i insectes.

Multes d'entre 300 i 3.000€

Davant l'incompliment d'aquesta obligació, i com a conseqüència de la perillositat per als béns i per a les persones que suposi el mal estat del solar, l’Ajuntament podrà iniciar un procediment d’ordre d’execució, amb la possibilitat d’imposar multes coercitives per un import d’entre 300 a 3.000 euros, que es podran reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació.

En aquest sentit, l'Ajuntament recorda a les persones propietàries de qualsevol tipus de terrenys, inclòs els considerats rústics, que han de netejar els solars i les parcel·les i mantenir-les en condicions òptimes abans del 20 de juny.

Requisits d'un sòl net

Es considera que un sòl està net quan es troba desbrossat sense herbes altes que puguin ocasionar incendis i lliure de residus. En aquest sentit, el ban descriu les accions que han d'emprendre els propietaris dels solars per mantenir els espais en condicions; accions que es portaran a terme respectant les mesures de protecció i distanciament social determinades per la declaració d’estat d’alarma, durant la seva vigència i les que modifiquin o substitueixin les anteriors.

canalreus a telegram

Paraules clau:

Notícies relacionades