Back to top

Estudiar el comerç local de la ciutat per superar futurs reptes

L'Ajuntament de Reus i el Centre de Recerca Urbana de la URV han presentat un estudi sobre comerç i urbanisme. El projecte s'endinsa en la relació entre el teixit comercial de la ciutat i el patrimoni paisatgístic del centre urbà. La iniciativa s'ha presentat a la facultat d'arquitectura amb teòrics i experts per tal d'avaluar i debatre els resultats.

Estudiar el comerç local de la ciutat per superar futurs reptes

Com absorbir les grans superfícies, com preservar els comerços antics o trobar solucions pels mercats municipals, són algunes de les qüestions que es plantegen en l'estudi elaborat pel CRUC de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus. El projecte estableix com s'ha format el municipi des de la vessant dels establiments tenint en compte la forta tradició comercial de la ciutat.

Pau de Solà Morales és director de l'ETSAR de la URV i explica que "hem intentat buscar com aquest comerç històric i tradicional ha sigut el que ha fabricat la ciutat tal com la coneixem ara".

Solà ha afegit també que s'ha d'entendre que el comerç històric està "amenaçat per moltes raons i per tant les noves formes de comerç hauran de substituir o modificar aquest comerç tradicional sense perdre el concepte d'urbanitat."

L'estudi també planteja nous reptes de futur impulsats pels canvis en el comerç, com les vendes en línia, les grans superfícies o noves tipologies d'establiments. D'aquesta manera el projecte planteja diverses qüestions que posen de manifest que comerç i ciutat s'han de modificar per adaptar-se a aquests nous reptes.

Marc Arza, regidor d'urbanisme a l'Ajuntament de Reus ha explicat que "al centre de la ciutat ens interessa que hi hagi comerç, oci i restauració. En zones menys centrals el que segurament ens plantejarem serà tornar a ubicar les plantes baixes. En cada espai de la ciutat la planta baixa s'ha d'anar adaptant envers que sigui una planta baixa viva, i això vol dir una cosa al carrer Llobera i a l'Avinguda Sant Bernat Calbó en vol dir una altra".

Sota el nom el "Fris del comerç local" s'ha presentat els resultats d'aquesta cerca en un seminari on experts en gestió i estudi de comerç urbà han pogut debatre les qüestions exposades. En la jornada hi han participat també regidors d'altres municipis com Braga o Pamplona per tal de crear un punt de trobada de municipis on el teixit comercial urbà juga un paper fonamental en la formació de la ciutat.

Paraules clau: