Back to top

Expedients amb dades d'usuaris de serveis municipals van acabar en un abocador de runa

L'Ajuntament de Reus ha notificat la incidència a l'Agència de Protecció de Dades i ha obert una investigació interna

L’Ajuntament de Reus ha notificat a l'Agència de Protecció de Dades una incidència en la gestió de dades de caràcter personal d'usuaris de serveis municipals, per tal de posar el fet en coneixement de l'autoritat competent en el termini preceptiu, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades Personals.

Expedients en un abocador de runa

L'Ajuntament va tenir coneixement a través de l'avís d'un ciutadà de la localització de diversos expedients impresos amb dades d'usuaris de serveis municipals en un abocador de runa. 

D’urgència, l'Ajuntament va activar els protocols interns per gestionar la incidència en quatre direccions:

  • Recuperació del control de les dades, que ja tornen a estar en custòdia en dependències municipals.
  • Inici d'una investigació interna per aclarir l'origen de la incidència i obrir l’expedient corresponent per depurar responsabilitats.
  • Prendre les mesures necessàries per intensificar i reforçar el protocol de gestió de dades i de custòdia de la documentació municipal, per tal que la preservació de la privacitat estigui garantida i evitar que es tornin a repetir fets com aquests.
  • Notificar la incidència a l'autoritat competent.

Paraules clau:

Notícies relacionades