Back to top

El govern de Reus evita els termes burca i nicap a l'Ordenança de Civisme

Una vintena d'entitats, persones i partits polítics han fet arribar a l'Ajuntament de Reus un escrit on es presenten queixes i al·legacions a l'ordenança de civisme. Ja siguin a favor o en contra. L'equip de govern també hi ha dit la seva. Evita els termes nicap i burca del redactat per evitar sentències judicials que puguin forçar el govern a fer marxa enrere. Tot i eliminar els termes, es generalitza la prohibició i es mantenen les sancions.