Back to top

La Comissió de Protocol, l'àrbitre de la Festa Major

La Festa Major és viva i sovint s'hi incorporen nous elements, es canvien vestuaris i fins i tot s'arrangen noves músiques. Tot plegat no es fa de forma arbitrària. Existeix un grup de persones que s'encarreguen de decidir què es pot fer i què no es pot incorporar a la Festa Major. És la comissió de protocol, integrada per una desena d'experts en diversos àmbits.
Comissió de Protocol

La Comissió de Protocol és molt important en l'àmbit de la Festa Major. Molt més del que ho sembla. De fet, per les mans dels seus integrants hi passen bona part de les decisions trascendents que es prenen i que afecten el Seguici Festiu i les entitats i associacions que hi participen. 

Una desena d'experts en diversos àmbits i matèries configuren el corpus de la Comissió, que es reuneix mitja dotzena de cops l'any i on es debaten novetats proposades pel Seguici Festiu o bé per l'Ajuntament. 

Enguany, entre d'altres, han decidit sobre el nou pentinat de la Vitxeta, el nou vestuari dels portadors del Lleó de Reus i la incorporació d'un home al Ball de Gitanes de Reus.