Back to top

La Direcció Artística del Trapezi torna a sortir a concurs

L'Institut Municipal Reus Cultura licita novament la Direcció Artística del Trapezi per a les edicions de 2019 i 2020. La durada del nou contracte és de 2 anys amb una opció de pròrroga de dues anualitats més. Les bases del concurs permeten a l’actual director del certamen tornar-se a presentar
La Direcció Artística del Trapezi torna a sortir a concurs

L’Institut Municipal Reus Cultura ha obert a concurs la Direcció Artística de la Fira del Circ Trapezi per a les edicions dels anys 2019 i 2020.

El pressupost de licitació anual és de 29.000 euros més IVA. Aquest import s'inclou les tasques de direcció artística i les despeses generades pels viatges, dietes i allotjaments que tenen per objecte la realització de la fira.

El termini de durada inicial d’aquest contracte és de dos anys, tot i que es podrà prorrogar fins a dues anualitats més, de manera anual i per mutu acord de les parts, havent de ser manifestat expressament amb una antelació mínima de 3 mesos abans de la seva finalització. D’aquesta manera, el guanyador d’aquest concurs podria ser el Director Artístic del Trapezi fins a l’any 2022. La despesa màxima estimada del contracte és de 121.800 euros (IVA exclòs).

Leandro Mendoza, actual director artístic del Trapezi

L’actual Director Artístic del Trapezi, Leandro Mendoza, ostenta el càrrec des de l’any 2017 quan va guanyar el darrer concurs per dirigir la Fira del Circ de Reus per davant d’altres candidats com Jordi Gaspar (Director Artístic del Trapezi fins l’any 2016).

Mendoza, que es podrà presentar per tornar a dirigir el Trapezi, ha mantingut una línia continuista al capdavant del festival.

Notícies relacionades