Back to top

La Fundació "la Caixa" i CaixaBank augmenten el suport econòmic als serveis municipals d’atenció a la infància i a les persones grans

Aquests serveis són els programes socials «T’ajudem a créixer», adreçat a la infància, i el menjar a domicili i el Localitzador Personal (LOPE), adreçats a la gent gran.

El compromís de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i l’Obra Social “la Caixa” s'ha renovat aquest dimarts, 15 de setembre, amb tres serveis d’atenció als infants i a les persones de més edat de la ciutat.

Aquests serveis són els programes socials «T’ajudem a créixer», adreçat a la infància, que rep una aportació de 33.000 euros de la Fundació “la Caixa”, canalitzada a través de l’Acció Social de CaixaBank, 3.000 euros més que l’any anterior. Pel que fa als serveis adreçats a la gent gran, gestionats per la Creu Roja, el menjar a domicili rep una aportació de 9.000 euros, 4.000 euros més que l’any 2019, i pel Localitzador Personal (LOPE) es manté l’aportació de 3.000 euros. En global, enguany es destinen 7.000 euros més a aquests programes.

La renovació d’aquests tres convenis permet continuar donant suport a les persones grans i als infants de Reus que ho necessiten. En concret, l’any 2019, 54 infants es van beneficiar del programa social «T’ajudem a créixer»; 14 persones grans van rebre 3.222 àpats a través del programa de menjar a domicili, i 11 persones grans van disposar del LOPE.

«T’ajudem a créixer»

El programa «T’ajudem a créixer» té com a objectiu ajudar famílies en situació de vulnerabilitat social perquè els seus fills puguin assistir a una escola bressol. Aquest programa és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i la Fundació “La Caixa”, a través de l’Acció Social de CaixaBank.

El valor de les ajudes varia en cada cas segons la situació de cada família, que ha de complir algun dels supòsits següents:

  • Famílies monoparentals amb el progenitor/a treballant.

  • Infants amb Necessitats Educatives Especials.

  • Infants en situació de risc social.

Menjar a domicili

El programa de menjar a domicili té la finalitat que les persones grans, amb dependència o discapacitat puguin continuar vivint al seu domicili el màxim de temps possible i amb les millors condicions. A més, amb aquest servei les persones grans reben una alimentació adequada al seu estat de salut.

Localitzador Personal (LOPE)

El programa LOPE, a través de la xarxa de telefonia mòbil i d’un dispositiu específic de localització que incorpora GPS, permet de manera permanent la localització de la persona qui el porta i la detecció de situacions potencialment perilloses.

 Aquest servei dóna la possibilitat a les persones amb un deteriorament cognitiu lleu o moderat que puguin continuar gaudint de la seva autonomia, així com potenciar les seves capacitats individuals i col·lectives. 

El sistema intel·ligent de monitoratge d’a lertes personals que desenvolupa la Creu Roja inclou, en tot cas, els següents serveis:

  • Atenció permanent les vint-i-quatre hores del dia a la Central Receptora d’Alarma de la Creu Roja.

  • Informació de la localització GPS o LBS dels dispositius les vint-i-quatre hores del dia durant tot l’any.

  • Possibilitat de configuració personalitzada i seguiment de les zones segures, zones perilloses o increment de velocitat a més de 35 km/hora.

  • Les famílies poden consultar a través de missatges al telèfon mòbil l’última localització del familiar que fa ús de l’aparell.

  • Avís de bateria baixa del dispositiu de localització.

 

 

Paraules clau:

Notícies relacionades