Back to top

La Generalitat aposta per evitar l'exclusió social dels joves

El govern apostarà per evitar situacions d'exclusió social entre els joves. Ho farà en el marc de l'aplicació del Pla Interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP).
Reunió del projecte

Després de diverses reunions, els principals acords passen per elaborar un programa d'acompanyament per a joves que es troben exclosos dels programes d'atenció social. També buscaran crear un fòrum consultiu d'oci per a joves del Camp de Tarragona i impulsaran la creació d'un web que redueixi els desequilibris entre el món rural i l'urbà al Camp de Tarragona.

Les tres primeres accions es van presentar ahir i es volen posen en marxa de cara al pròxim any.