Back to top

La Guàrdia Urbana intervé en 213 casos de mediació el 2018

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana gestiona 213 casos el 2018
conflictes urbana

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana (UMIRC) ha gestionat 213 casos el 2018, una xifra que confirma un any més aquesta unitat com un referent de ciutat per resoldre conflictes entre la ciutadania. La UMIRC és la unitat específica del cos municipal de policia per analitzar i identificar els àmbits de conflicte com l’incivisme o la intolerància; i per dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat.

Els àmbits de treball dels casos en els quals ha actuat la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes se centren en les relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària, amb 160 casos. 25 tenen a veure amb situacions familiars, 24 tenen amb conflictes escolars, i 4 amb grups de joves.

El conjunt de casos gestionats el 2018 han implicat a 563 persones, la gran majoria d’entre 31 i 65 anys; seguits dels joves d’entre 13 i 18.

El número de casos tractats per la unitat de mediació posa de manifest que els ciutadans trien la mediació com a eina per a la resolució de problemàtiques. L’evolució del número de casos és el següent:

 • 2007: 19
 • 2008: 123
 • 2009: 120
 • 2010: 164
 • 2011: 178
 • 2012: 216
 • 2013: 164
 • 2014: 202
 • 2015: 214
 • 2016: 211
 • 2017: 233
 • 2018: 213

Per a l’abordatge dels 213 casos tractats el 2018, la unitat de mediació ha realitzat un total de 8.056 actuacions, entre les que destaquen més de 2.400 tasques administratives, 2.300 contactes i entrevistes amb els veïns implicats, així com seguiments i anàlisis, entre altres.

La UMIRC treballa de manera coordinada amb la resta d’unitats de la Guàrdia Urbana i amb les regidories municipals de forma transversal. Porta a terme funcions d’anàlisi i identificació dels àmbits de conflicte (civisme, intolerància, mediació, racisme i xenofòbia, infància, joves, gent gran, violència de gènere i multiculturalitat); disseny i execució d’accions preventives per reduïr la percepció d’inseguretat; planificació de les intervencions correctives des d’una perspectiva interdisciplinària; i difusió de programes, projectes i accions preventives entre la ciutadania.

La Guàrdia Urbana té un paper important en la prevenció i en la resposta contra els actes incívics. Des de la UMIRC es realitza un treball tècnic i sistemàtic de contactar i conèixer tant els grups conflictius com les associacions de veïns per canalitzar les seves inquietuds i necessitats, establint una relació permanent, que els serveixi a ells de punt de referència per tractar les seves preocupacions, i a la Guàrdia Urbana per desenvolupar un seguiment, constant i actualitzat, de l’evolució, en una tasca preventiva de les situacions amb risc de conflicte social.