Back to top

La preocupació per l'economia supera a la de la salut

Un estudi revela la percepció que té la societat envers la pandemia de la COVID-19, l'estat d'alarma i la crisi econòmica que ha generat.
imatge del rellotge de la plaça Prim amb un missatge de quedat a casa

Com afronten els catalans la situació de confinament? és una qüestió que es pot tractar des de diverses vessants i això és el que han fet des del gabinet d'investigació social CERES de Reus. El seu estudi es basa en diverses onades de qüestionaris que els catalans han respòs des que es va decretar l'estat d'alarma i que ajuden a entendre millor la percepció, els hàbits i la preocupació de la societat durant aquesta emergència sanitària.

Actualment han presentat els resultats de la quarta onada de les enquestes, unes bateries de preguntes que han contestat més de 1.000 persones i que, per exemple, han posat de manifest la valoració negativa amb la que puntuen la gestió de la Unió Europea i del Govern Espanyol durant la pandèmia, mentre que les actuacions de l'Organització Mundial de la Salut, la Generalitat i els Ajuntaments haurien aprovat.

Més d'un 20% dels enquestats tenen nivells alts d'ansietat o tristesa durant el confinament

Altres aspectes que contempla l'estudi estan relacionats amb la salut. En general, Els enquestats estan més preocupats per la salut col·lectiva i de les persones properes que per la d'un mateix i sobre l'estat d'ànim i els nivells d'ansietat o de tristesa se'n han extret uns resultats relativament baixos. En aquest sentit, segons les respostes del enquestats, el grau d'optimisme ha anat augmentant sensiblement al llarg de les diferents onades i per contra a baixat el nivell d'ansietat i de tristesa o depressió.
gràfic de la investigació del Gabinet CERES de Reus

La crisi econòmica preocupa més que la salut

Pel que fa l'economia, la preocupació ha anat augmentant des que es va decretar l'estat d'alarma i en aquest últim qüestionari, l'angoixa per la crisi econòmica supera a la preocupació per la salut. Un exemple és que ha disminuït en un 11% el nombre famílies que poden aportar dos sous a casa arran de l'emergència de la COVID-19.

gràfic Gabinet CERES

La investigació presentarà en els propers dies la cinquena onada de l'estudi i a finals de maig, la sisena. Pots consultar els resultats de la quarta onada aquí

Paraules clau:

Notícies relacionades