Back to top

La web per gestionar la teva salut emocional

L’aplicació permet avaluar l’estat emocional a través d’un test i disposa de diferents eines per la gestió de les emocions.

El Servei Català de la Salut ha creat la WebApp, GestioEmocional.Cat, una nova eina a través de la qual es donarà suport emocional i psicològic a tota la ciutadania, davant la situació excepcional que estem vivint a causa de la Covid-19. 

L’aplicació identifica quatre estats emocionals i segons el nivell se suggereix un seguit de recursos i consells o bé ajut professional. Els recursos que s’ofereixen contemplen des d’exercicis d’auto gestió de les emocions fins consells o informació d’hàbits saludables.

La WebApp detecta persones amb un grau d’afectació més elevat i que, per tant, podrien necessitar suport psicològic d’un professional. En aquest cas, l’equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques s’hi posarà en contacte.

Com es fa el test?

Per poder fer el test s'ha de ser major de 16 anys o disposar de l’autorització dels seus pares i/o representants legals.

Gestió Emocional Salut

Un cop llegida la política de privacitat, l'avís legal i la política de galetes ja pots accedir a la WebApp. Un cop dins hauràs d'identificar-te, ja sigui com a professional de l'àmbit sanitari, com a major de 18 anys, com a jove d'entre 16 i 17 o com a pare, mare o tutor/a legal d'un menor de 16 anys. 

Un cop realitzats aquests passos ja ens trobem dins l'App. En aquest punt podrem decidir si analitzar el nostre estat emocional o veure els recursos professionals i les eines que es proposen. 

L'avaluació consta de 9 preguntes sobre el teu estat anímic en les passades dues setmanes. Un cop respostes coneixes el resultat. 

Hagi estat satisfactori o no el test, recomanen llegir les eines i recursos per tenir una bona salut emocional i millorar la gestió de les emocions. 

Fes el test 

Paraules clau:

Notícies relacionades