Back to top

L'Ajuntament de Reus liquida INNOVA

Desapareix INNOVA com a hòlding municipal de Reus. És una de les decisions que va anunciar l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, en el marc del ple monogràfic sobre la situació econòmica i financera de l’ajuntament i les seves entitats dependents. Un plenari en el qual també es va posar de manifest que Reus és la ciutat més endeutada, en relació a la seva població, de tot l’estat.

 

El deute acumulat és el gran problema i el principal escull que condiciona tota la gestió econòmica de l’Ajuntament de Reus. Així ho va reconèixer l’equip de govern en el ple econòmic monogràfic que va tenir lloc aquest dilluns a la ciutat davant d’un nombrós públic.

 

Així, el deute de l’ajuntament se situa en els 349 milions d’euros, i una ràtio que supera el 140%. Tot i això, la projecció que plantegen fins el 2015 preveu una reducció del deute de més de 120 milions d’euros. Amb les dades del 2012 però, el deute per habitant de Reus és el més alt de tot l’estat.

 

La desaparició del hòlding INNOVA és la principal mesura que es plantegen des de l’equip de govern per millorar la situació, tot i que no es marquen terminis. D’aquesta manera es reestructurarien definitivament les empreses municipals i s’eliminarien les deficitàries.

 

L’alcalde també va assegurar que s’eliminarà el cash pooling i que s’està creant un catàleg amb actius municipals que es posaran a la venda. També va remarcar que es continuaran reclamant a la Generalitat els 62 milions d’euros que deu al consistori, i va anunciar que fins a final de mandat no s’incrementaran els impostos.