Back to top

L’Ajuntament de Reus recull el Segell Infoparticipa

La regidora Montserrat Flores ha recollit recentment el Segell Infoparticipa 2019 que atorga la UAB en reconeixement a la transparència i la qualitat de la informació pública.

L’Ajuntament de Reus ha obtingut el segell amb una puntuació del 100% que significa que ha validat els 48 indicadors avaluats. Amb l’atorgament d’aquest segell, Reus recupera posicions i torna a ser l'Ajuntament més ben valorat de la demarcació de Tarragona.

L’acte de lliurament del guardó es va dur a terme aquest dilluns 21 de setembre, al rectorat de la UAB, després d’haver estat ajornat en diverses ocasions a causa de l’emergència sanitària.

Compromís amb la cultura de transparència

Més enllà de l’incentiu i aprenentatge que suposen les avaluacions públiques i els rànquings, l’Ajuntament de Reus té un ferm compromís en la millora de l’exercici de la transparència i el bon govern.

Des de la creació del Portal de Transparència l’any 2014, que ja va avançar-se a l’entrada en vigor de les obligacions de la Llei de Transparència, són moltes les accions que s’han dut a terme orientades a que cada cop sigui més real la cultura de transparència, retiment de comptes i bon govern.

En el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 (PAM19-23) es va incorporar tot un àmbit d’actuació dedicat a la transparència i bon govern, sota l’eix de gestió, organització i planificació. Aquests objectius es complementen amb altres objectius del PAM, que es volen aconseguir en matèria de participació o d’administració electrònica, que tanquen en cercle de la qualitat democràtica basada en la bona administració i el retiment de comptes.

Segell Infoparticipa

Des de l’any 2012 el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a  la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona publica els resultats fruit d’avaluar la informació que ofereixen els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions en les seves pàgines web, amb l’objectiu de promoure’n la seva millora. En aquesta edició, s’ha modificat substancialment els indicadors a avaluar per tal d’elevar el nivell d’exigència de caire qualitatiu de la informació publicada i el rigor en la seva avaluació, sobretot pel que fa a ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants.

Paraules clau:

Notícies relacionades