Back to top

L'Assemblea de Cambrils advoca per la participació ciutadana

MARIA LUCEA

L’Assemblea de Cambrils té, com a propostes principals de la seva campanya, que la participació, la transparència i la informació vertebrin la política municipal.

El candidat a l'alcaldia per l'Assamblea de Cambrils, Ivan Sanz, ha parlat de transparència en les decisions preses pel consistori, de claredat en les contractacions fetes per part de l’Ajuntament.

Sanz considera la participació ciutadana en totes les decisions municipals a través d’assemblees de veïns, i la informació oberta per a tothom de vital importància per al futur govern. Des de l'Assamblea es parla de Cambrils com un municipi participatiu, equitatiu i igualitari.