Back to top

Les emissions, per sota dels límits en 18 municipis

L'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona 2019 avalua la presència de 62 compostos diferents als 26 punts on s'han instal·lat mesuradors. La metodologia aplicada es mostra com la més flexible i eficient perquè permet arribar a tot el territori.
Repsol

L'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona 2019, impulsat per Repsol, ha incrementat el control dels COV, Components Orgànics Volàtils, tant al polígon Nord, on s'han mesurat 9 poblacions i barris mitjançant 11 punts de mostreig, com al polígon Sud, que s'ha incorporat a l'Observatori mitjançant 13 punts de mostreig a 9 poblacions o barris.

Això ha permès que el mesurament dels valors de concentració mitjana anual en aquesta segona edició sigui encara més fidedigne del comportament de les immissions, perquè s'ha pogut treballar amb mostrejos de 14 dies per a cada un dels 12 mesos de l'any a les poblacions del polígon nord i per 8-10 mesos al polígon sud.

Els resultats dels mesuraments realitzats al llarg de 2019 han servit per constatar que totes les emissions segueixen per sota dels límits legals i recomanats. En el cas específic del Benzè, si bé es mostren diferències entre poblacions, tots els valors es troben per sota del límit dimmissió de 5 μg m-3 (micrograms per metre cúbic) que estableix la normativa espanyola i europea.

Mentre que en el cas de l'1,3 butadiè, tot i no haver-hi cap valor normatiu que estableixi el límit dimmissions, els valors mitjans anuals es troben per sota dels 2 μg m-3 (micrograms per metre cúbic) que s'estableix com a recomanació de referència al Canadà. Si es fa l'anàlisi de la suma total de COV detectats, Barcelona segueix sent la població amb més concentració d'aquestes substàncies.

Les dades del Benzè

En aquesta edició de l'Observatori s'han estudiat 62 compostos orgànics volàtils diferents. De tots ells, el Benzè es mesura en continu a través de la Xarxa de Vigilància Pública de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, cosa que ha permès demostrar la fiabilitat de la metodologia emprada en l'estudi impulsat per Repsol perquè els resultats obtinguts a través de totes dues fonts són molt similars. Així mateix, es confirma que la metodologia aplicada és flexible i eficient. Això ha permès ampliar els punts de mesura i els mostrejos, sense cost per als municipis que ara disposen duna nova font de monitoratge.

En total, i al llarg de 2019, s'han instal·lat punts de monitoratge a Alcover, Valls, Vilallonga, Puigdelfí, La Pobla de Mafumet, Reus, Constantí, El Morell, Tarragona, Sant Salvador, La Canonja, Vila-seca, Bonavista, Campclar, Torreforta, El Serrallo, La Pineda, Universitat Laboral, Prades i Barcelona. Els treballs impulsats per Repsol, en l’àmbit científic de nou, han estat dirigits pel Dr. Francesc Borrull, Catedràtic de Química Analítica de la Universitat Rovira i Virgili, i coordinats per Eurecat.

L'Observatori de la Qualitat de l'Aire s'edita sota la direcció de la Fundació Privada Institut Cerdà i vol donar resposta a la demanda social d'informació sobre la qualitat de l'aire a l'entorn de les plantes químiques al Camp de Tarragona. L'estudi, coneixement i millora de la qualitat de laire és lobjectiu principal de l'Informe-Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona, però també vol ser una eina de reflexió i debat i, per aquest motiu, enguany lestudi incorpora altres veus com les de la UPC o la del catedràtic de la UB, Mariano Marzo. L'Observatori vol ser, per tant, una eina oberta i compartida per tots els agents del territori, públics, socials i privats. En aquest sentit, aquest any 2020, l'Associació Empresarial Química de Tarragona s'ha incorporat com a membre de l'Observatori. La voluntat de la companyia és liderar des del punt de vista ambiental, científic i acadèmic el coneixement de tots els components orgànics volàtils i poder planificar daquesta manera, totes les accions de millora de control de les emissions, encara que estiguin per sota dels límits establerts per les administracions.

canalreus a telegram