Back to top

Les escoles bressol aposten per la mirada pikleriana

Les escoles bressol municipals aposten per un canvi pedagògic influït per les bases de Pikler. Un projecte educatiu que promou l'autonomia de l'infant respectant el joc i la tria d'activitats, de tal manera que l'educador acompanya el nen en el seu desenvolupament motriu autònom.
Escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals han rebut des del curs 2016/17 una formació per als directors i educadors de cada centre sobre la mirada pikleriana. Un nou enfocament pedagògic que potencia el desenvolupament autònom dels infants oferint-los un entorn òptim amb uns espais i elements de joc que enriqueixin un creixement harmònic i lliure. Les sis escoles bressol de la ciutat ja ofereixen aquest nou model educatiu als centres, amb l'objectiu d'afavorir la iniciativa dels nens.

La mirada pikleriana també promou el vincle afectiu amb l'adult de referència a l'escola cuidant molt més les estones de cura com el vestir o les menjades. La llibertat de moviment i el joc lliure són dues bases fonamentals del canvi. Aquesta nova mirada respectuosa entre infant i adult dóna importància al material utilitzat als centres. Per això, dues escoles bressol municipals ja compten amb el seu Jardí Educatiu que reinventen la idea de pati tradicional conservant els seus elements naturals i relacionant-los amb la resta.