Back to top

Les pimes de la província es mantenen per sota les xifres catalanes

La petita i mitjana empresa es manté en valors inferiors als del conjunt de Catalunya, tot i que en creixement. Així ho evidencia l'informe de PIMEC sobre el període 2013-2016, en què es recull que les empreses tarragonines registren una menor facturació i rendibilitat en relació a la mitjana catalana.
la província destaca pel seu valor afegit brut, que es presenta per sobre del conjunt català

La petita i mitjana empresa segueix en recuperació a la província de Tarragona, tot i que manté registres inferiors als de Catalunya. Aquesta és la conclusió del darrer informe de PIMEC, en què s'ha estudiat el teixit empresarial a la demarcació entre els anys 2013 i 2016. Encara que les xifres conviden a l'optimisme i segueixen sent ascendents, els registres indiquen una inferioritat en els resultats respecte al conjunt català. "Les empreses tarragonines tenen una rendibilitat menor que el conjunt de Catalunya però que no para de créixer des de 2013. El mateix es pot dir de la capitalització, és alta i creixent", remarca el director de l'Observatori de PIMEC, Modest Guinjoan.

Les dades estan basades en les 6550 petites i mitjanes empreses que hi ha actives, un 67'7% de les quals pertanyen al sector serveis. Pel que fa a la facturació, el sector industrial és el que factura més a la província, amb el químic al capdavant. D'altra banda, la província destaca en el seu valor afegit, que es presenta per sobre del conjunt català. "La proporció de les ventes de valor afegit brut generat dins l'empresa és un punt per sobre el conjunt català. Això indica que es descansa més en recursos propis de l'empresa que en compres externes", destaca Guinjoan.

Pel que fa a la dimensió mitjana a Tarragona, aquesta és de 7.9 empleats per empresa, bastant inferior als 10 del conjunt de Catalunya. Tot i els baixos registres respecte les mitjanes catalanes, segons l'Observatori les xifres són esperançadores i presenten dinàmiques estables que indiquen una clara recuperació a la demarcació des de 2013.