Back to top

Les zones rurals de la demarcació envelleixen més

La població mundial envelleix a marxes forçades i ni Catalunya ni la demarcació tarragonina en són una excepció. Les últimes dades de l'institut d'estadística català marquen que comarques com el Priorat o la Terra Alta són les que registren un índex més gran de persones de la tercera edat.
gent gran

Envellir és un procés natural, però envellir de forma activa és un repte que la societat té a dia d'avui. Segons les darreres estadístiques d'Idescat, la comarca del Baix Camp té un 17,1% de població major de 65 anys, una xifra per sobre de la mitjana catalana.  Això es tradueix en 31.283 persones. La gran majoria d'aquestes, es troben en les comarques d'interior, més concretament al Priorat i la Terra Alta, tal com destaca Blanca Deusdad, professora d'Antropologia de la URV.

Al Priorat, aquest percentatge s'eleva fins al 25%, sent una de les  comarques amb més envelliment de tot Catalunya, per darrere de la Terra Alta. Paral·lelament, s'ha plantejat l'envelliment actiu o d'èxit, que aposta per deixar enrere la xacra de pensar que la gent gran no pot aportar res a la societat.

Tot i això, existeixen veus crítiques que comencen a qüestionar la teoria, especialment posant l'accent en la desigualtat econòmica que pateixen diversos segments de la població, que pot dificultar l'envelliment actiu per manca de poder adquisitiu.

D'altra banda, la baixa natalitat i l'augment en l'esperança de vida són els dos factors que han motivat aquest envelliment de la població i els experts apunten que de cara al 2050, la tendència s'incrementarà. En el cas tarragoní, les dades actuals insisteixen en què les zones rurals són els espais que compten amb una ciutadania més gran, que fins i tot supera l'edat mitjana de 80 anys.

Actualment, la universitat té en marxa una sèrie de projectes que aposten per l'envelliment actiu. Des del desembre de 2017, la Universitat Rovira i Virgili està involucrada en la iniciativa Horizon 2020, que pretén millorar la llei de dependència i que té un pressupost de quasi 4 milions d'euros. Per fer-ho viable, ja s'han començat a formar grups d'estudi amb gent gran de Tarragona i de la zona del Garraf. El Departament d'Antropologia de la URV coordina aquest treball, en el qual hi participen 13 socis europeus. Es tracta d'un projecte que compta amb 4 projectes pilots centrats en casos de Finlàndia, Hongria, Irlanda i Espanya. A través dels resultats que s'obtinguin, els investigadors volen respondre a les necessitats reals dels usuaris però també dels cuidadors.

Notícies relacionades