Back to top

El mausoleu del General Prim ja està restaurat

El mausoleu del General Prim tornarà al cementiri de Reus al mes d'abril. El centre de Restauració de Béns i Mobles de Catalunya ha finalitza la restauració de l'escultura després d'haver realitzat una minuciosa tasca de neteja del ferro que havia quedat oxidat. El centre també ha restaurat el bust reliquiari de Sant Pere.