Back to top

Més d'un terç dels joves ben formats no troba feina al seu sector

ELIZABETH LÓPEZ

Una de les conseqüències més greus de la crisi econòmica que hem patit aquests darrers anys ha estat l’extraordinari increment de la taxa d’atur, especialment entre els joves.

Segons l’enquesta d’inserció laboral de l’Àgencia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el títol universitari és encara una eina vàlida per la inserció en el mercat de treball.
En aquest sentit però, i tal com explicava el director de l’Observatori de l’Ocupació de la URV, Ferran Mañé, al programa Avui per Demà, d’aquesta casa, també és interessant mesurar la qualitat de la feina que acaben duent a terme els graduats.