Back to top

Mesurar l’estrès i la qualitat de vida pot millorar el tractament de joves amb psicosi

 El treball també ha estudiat el maltractament infantil com un esdeveniment d'estrès elevat i la seva relació amb una pitjor adaptació social.

Un estudi de la investigadora de l’Hospital Universitari (HU) Institut Pere Mata, Laura Ortega, ha posat de manifest que mesurar aspectes com la funcionalitat social, l'estrès percebut o els antecedents de maltractament infantil en persones joves amb psicosi, o amb risc de patir-ne, permetrien adequar millor les intervencions i l'abordatge, i minimitzar l'impacte que la malaltia té en el seu dia a dia. 

Laura Ortega ha estudiat la relació que hi ha entre la qualitat de vida i l'adaptació social que presenten les persones joves amb un primer episodi de psicosi o en risc de patir-ne, incloses en el Programa de Psicosi Incipient (PSI) de l’HU Institut Pere Mata. El treball també ha tingut en compte el paper que hi juga l'estrès en aquesta relació i amb aquestes dues variables estudiades.

A més a més, el treball també ha estudiat el maltractament infantil com un esdeveniment d'estrès elevat en un període de vital importància, i la seva relació amb una pitjor adaptació social en joves amb un primer episodi de psicosi o en risc de tenir-ne un.

Després d'aquesta anàlisi, es conclou que tenir en compte i mesurar aquests aspectes (la qualitat de vida i l’adaptació social, l'estrès i el maltractament infantil) poden ajudar a millorar les intervencions i l’abordatge de les persones joves afectades per psicosi o en risc de patir-ne i, així minimitzar l'impacte de la malaltia en el seu dia a dia. 

Aquest treball forma part de la tesi doctoral per articles “Qualitat de vida, adaptació social i estrès en joves amb un primer episodi psicòtic o en risc de psicosi” que Laura Ortega presentarà el 22 de desembre, a les 11h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. 

La tesi ha estat dirigida per Javier Labad, adjunt de direcció de Salut Mental del Consorci Sanitari del Maresme, i per Elisabet Vilella, directora de recerca de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, professora de la URV i membre de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere i Virgili (IISPV).

L’acte de defensa de la tesi és obert al públic però com a conseqüència de la COVID19 és necessari formalitzar la inscripció prèvia enviant un correu electrònic a recerca@peremata.com abans del dia 21 de desembre. La defensa de la tesi també es podrà seguir per videoconferència i també s’haurà d’enviar un correu electrònic a la mateixa adreça per accedir a l'enllaç.

Paraules clau:

Notícies relacionades