Back to top

Nadal de 10 persones i toc de queda a la 1.30h

Aquest dimecres s'ha confirmat el pla anticovid del PROCICAT per als dies de Nadal.Les trobades i reunions socials es limiten a 10 persones, amb infants inclosos, i es recomana que no siguin de més de dues bombolles de convivència

Aquest dimecres s'ha confirmat el pla anticovid per als dies de Nadal. El dia 24 i el dia 31 de desembre el toc de queda no començarà a les 10 de la nit, sinó que iniciarà a dos quarts de dues de la matinada. Ara bé, s'ha estipulat un límit de 10 persones per a reunions i trobades.

La nit de Reis, el dia 5 de gener, també es modifica l'horari del toc de queda, que serà a les 11 de la nit. La resta de dies, continuarà sent a les 10.

Màxim 10 persones 

El pla recomana que les trobades i reunions socials en aquestes setmanes comportin el nombre més reduït de persones possible, i en qualsevol cas limitades a un nombre màxim de 10 persones, entre les quals també s’han de comptar els infants (aquest número de 10 persones es mantindrà independentment del tram del pla d’obertura progressiva en què es trobi Catalunya).

A més, s’aconsella que a les reunions no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). Per últim, cal que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim d’altres dues bombolles, sempre les mateixes. 

Bombolla de Nadal

Cada bombolla de convivència haurà de definir la seva ‘bombolla de Nadal’ amb les que celebrarà el període nadalenc. La ‘bombolla de Nadal’ haurà d’estar formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual, com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

En tot cas, caldrà mantenir un conjunt de pautes de seguretat: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.

A més, es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible. En el cas de trobades en espais tancats, cal garantir una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant la trobada. S’aconsella ventilar abans i després de la trobada i fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans

Visites a familiars en residències

Pel que fa a les trobades amb persones residents en residències, se’n facilitaran les visites i se’n maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti.

Així mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial).

Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.

Toc de queda per Nadal i Cap d'Any

Pel que fa a la mobilitat territorial i el retorn a domicili, els perímetres s’ajustaran en funció del tram d’obertura progressiva, però en tot cas es recomana que la mobilitat es minimitzi i es mantingui en l’entorn proper. També es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d’estudis. 

Pel que fa al confinament nocturn, per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es flexibilitzarà: s’iniciarà a les 01:30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22:00 h com està previst per la resta de dies. La nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins les 23 h, per tal de facilitar l’activitat comercial fins les 22h.

cap d'any

Restriccions en restauració, cultura i esport

Pel que fa a la restauració, els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener se’n permetrà fer ús en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula. Per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins les 01:00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment, i reforçar la ventilació dels establiments. L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

Per últim, tota activitat de cultura popular s’haurà de realitzar de forma adaptada: només en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ. No estaran permesos els parcs de Nadal o similars.

Pel que fa a l’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials, queda condicionada a garantir tres aspectes: que el número màxim de participants que es poden trobar alhora sigui el mateix que correspon al nombre de persones per reunions -és a dir, 10 persones en el cas d’assolir el tram 3 del pla de obertura progressiva-, que s’eviti el contacte entre aquests grups i que assisteixi públic.

Paraules clau:

Notícies relacionades