Back to top

Nou sistema de tarifació social a les llars d'infants de Cambrils

L'Ajuntament de Cambrils implantarà a partir del curs vinent un nou sistema de tarifació social amb l'objectiu de garantir l'accés a les famílies amb rendes més baixes a les dues llars d'infants municipals. El nou sistema planteja un ventall de sis quotes, en funció dels membres a la llar i dels ingressos familiars.
El nou sistema planteja un ventall de sis quotes, en funció dels membres a la llar i dels ingressos familiars.

L'Ajuntament de Cambrils implantarà a partir del curs vinent 2018-2019, un nou sistema de tarifació social amb l'objectiu de garantir l'accés a les famílies amb rendes més baixes a les dues llars d'infants municipals. El nou sistema planteja un ventall de sis quotes progressives en funció dels membres a la llar i dels ingressos familiars, una ampliació notable respecte els quatre trams del curs passat. Així doncs, les famílies que hauran d'abonar menys cost abonaran 50 euros al mes, mentre que les que hauran de pagar el servei íntegre suposarà una despesa de 200 euros mensuals. "Les famílies que menys pagaran, només abonaran un 10% del cost real de la llar, i les que paguin més suposarà un 50% del cost", ha reconegut el regidor d'Ensenyament a l'Ajuntament de Cambrils, Alejandro Garcia.

A banda del nivell de renda, altres condicions com tenir germans al centre, posseir el títol de família nombrosa o monoparental, o que l'alumne tingui alguna discapacitat suposaran un salt a la baixa en la quota a pagar. D'altra banda, una de les altres novetats de cara al curs vinent és la inclusió del servei de menjador al sistema de tarifació pels alumnes que en facin ús cada dia. Actualment, hi ha un total de 176 places a les dues llars d'infants i 86 dels alumnes estan bonificats amb aquesta tarifació.

Paraules clau: