Back to top

Nova zona verda entre el carrer Miami i el passeig de Misericòrdia de Reus

L'Ajuntament estima uns dos mesos per cadascuna de les dues fases d'execució de les obres.

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte d'obres del projecte d'urbanització de la zona verda al carrer Miami, a tocar del passeig de Misericòrdia. El projecte, del qual s’executaran alhora les fases 1 i 2, té un pressupost de licitació de 112.768,36 euros. El termini d’execució s’estima en uns dos mesos per cadascuna de les fases.

El projecte defineix els treballs d’urbanització de les zones verdes i calçades, dotant-les de les infraestructures necessàries i la instal·lació dels serveis de sanejament, electricitat per l’enllumenat públic i el reg de l’arbrat. L’àmbit del projecte ocupa un total de 673,13m2, dels quals 135,46m2 seran destinats a vials i 537,66m2 seran destinats a zona.

Els treballs que s'han d'executar en les dues fases són les següents:

  • Les obres en la fase 1 consisteixen en la construcció d’una calçada per a la circulació de trànsit rodat, pavimentada amb llamborda de formigó; una zona pavimentada lliure de circulació amb solera de formigó; i una zona verda amb sauló i arbres entre la zona pavimentada amb llosa de formigó i la vorera del carrer Miami.
  • Les obres en la Fase 2 consisteixen en la construcció d’una calçada per a la circulació de trànsit rodat en el límit sud-oest de l’àmbit, pavimentada també amb llamborda prefabricada de formigó; una zona pavimentada lliure de circulació amb solera de formigó; i una zona verda amb arbusts i arbres entre la zona pavimentada amb llosa de formigó i la vorera del carrer Miami.

Paraules clau:

Notícies relacionades