Back to top

Noves propostes per incentivar el comerç al barri del Carme

Un 80% dels comerços del barri del Carme han participat en un projecte de dinamització comercial elaborat per l'IMFE Mas Carandell. Els resultats demostren que l'activitat econòmica del barri ha disminuït fortament en els darrers anys.
Comerç al barri del Carme

El barri del Carme se situa en el llindar de risc moderat de desertificació comercial tot i que es considera una zona amb gran capacitat d'atracció. Així ho demostren els últims resultats d'un informe fet per Mas Carandell.

Durant el darrer any s'han fet enquestes i entrevistes als més de 300 comerços amb què compta el barri i un 80% d'aquests s'han implicat activament.

Associacionisme i cohesió

Reunió per explicar les noves propostes als comerciants

El projecte busca dinamitzar el comerç de la zona elaborant un mapa amb un cens de les botigues obertes i tancades així com donar pas a una oferta comercial de qualitat a través de noves eines com la certificació. El projecte també vol incentivar l'associacionisme i la cohesió entre els comerciants. Amb aquesta mesura, l'estudi creu que reforçaria la identitat del barri i es potenciaria la intermediació laboral.

Accions previstes

De moment, el consistori ha determinat diverses actuacions inicials. D'entrada, decoraran les pilones del carrer de Sant Llorenç, de la mà del veïnat i les entitats de la zona. D'altra banda, proposaran una sessió formativa sobre les TIC per al comerç amb l'objectiu de promoure les eines que utilitzen les grans empreses del sector per posicionar-se.

Paraules clau: