Back to top

El Port de Tarragona registra un creixement del 9,5%

Els productes energètics, la pasta de paper, els vehicles, els pinsos i farratges i els animals vius són els tràfics que més bones xifres han aconseguit.
El Port de Tarragona registra un creixement del 9,5%

El Port de Tarragona ha registrat un creixement del 9,5% en l'acumulat de gener a novembre d'enguany (31,2 Mt), sent protagonistes el tràfic de productes energètics (+11,9%), els pinsos i farratges (+11,8%), la pasta de paper (+44,9%), els vehicles (+31,6%), els animals vius (+27,7%) i la sal comuna (+107,7%), entre d'altres.

Si ens fixem només en les dades del mes de novembre, cal destacar el tràfic de líquids a doll, que creix un 27,2% (1,8Mt), respecte el mateix període de l’any passat. Aquest mateix tràfic, en l’acumulat també s’ha vist incrementat en un 12%. Pel que fa als sòlids a lloure, tot i que aquest mes ha registrat un descens del 29,7% com a conseqüència de la baixada del carbó, en l’acumulat de gener a novembre el creixement és de gairebé un 4% i que en termes globals s’ha vist compensat amb la important pujada dels cereals, pinsos i farines amb un increment del 65,6% durant el mes de novembre amb 603.304 t mogudes. De la càrrega general, tot i que ha baixat el tràfic de contenidors, el total ha crescut un 9% durant el mes de novembre i gairebé un 4% en l’acumulat dels primers onze mesos de l’any.

Aquestes xifres fan preveure un bon tancament d’exercici per al Port de Tarragona, amb xifres força positives.

Pel que fa al tràfic interanual (novembre 2016 a novembre 2017) el creixement és del 8,15% que demostra el creixement sostingut de la infraestructura logística Tarragonina.

 

Creixement en tràfic de productes energètics

Mirant les dades per tipus de mercaderia, el Port de Tarragona ha registrat un creixement de l’11,9% en l’acumulat de gener a novembre en productes energètics i destaca el petroli cru (+17,7%), el fuel-oli (+18,6%), el gas-oli (+31,8%) i la benzina(+42%).

Durant els primers 11 mesos de l’any també s’ha incrementat el tràfic de productes químics en un 6% (1.713.643 t).