Back to top

El punt de voluntariat s'arrela a Cambrils

El Punt de Voluntariat de Cambrils ofereix més de 100 entitats sense ànim de lucre perquè els vilatans hi puguin col·laborar. Aquest projecte vol promoure la participació ciutadana a través del voluntariat, una iniciativa que cada cop va a més i que pretén ampliar els seus horitzons al món d'Internet.
Cartell del Punt de Voluntariat de Cambrils

Un encaix entre les ofertes de voluntariat i les demandes de les entitats són el principal objectiu del Punt de Voluntariat de Cambrils. Aquest projecte pretén promoure la figura del voluntariat en entitats de caràcter social que sol·liciten aquesta ajuda. Per fer-ho possible, des de fa 2 anys, l'Ajuntament de Cambrils firma un conveni amb la Federació Catalana de Voluntariat Social.

La majoria de voluntaris són dones, el sexe femení ocupa aproximadament un 70% de la participació, mentre que només el 30% són homes. Els participants d'aquest projecte primer realitzen una entrevista per tal de determinar en quina entitat poden encaixar millor.

Cambrils i Reus ja disposen del Punt del Voluntariat, pròximament Tarragona s'incorporarà al projecte. La novetat, però, recau en l'ampliació dels serveis. Aquest any la iniciativa vol introduir-se en el món online per tal de facilitar als voluntaris el coneixement de les demandes de cada entitat.

Un aspecte rellevant pel Punt del Voluntariat serà la nova assignatura que Ensenyament introduirà de manera curricular a 4t d'ESO, Aprenentatge i Servei, una matèria que promourà la participació dels alumnes en els serveis a la societat.

Notícies relacionades