Back to top

Què és un dipòsit bancari?

Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls i tipus de dipòsits bancaris.
diposits

Un dipòsit bancari és un contracte de préstec entre un particular o empresa i el banc. A canvi d'aquest préstec, el banc ens paga uns interessos.

Tipus de dipòsits

Dipòsits a la vista: menys rendibilitat / Total disponibilitat

Dispòsits a termini: major rendibilitat / llarg termini

Conceptes importants

TIN: Tipus d'interès nominal

TAN: Taxa Equivalent  Anual (el que ens indicarà quan obtindrem al cap del temps)

FGD: Fons de Garantia de dipòsits (ens cobreix fins a 100.000 euros)

 

AMB EL SUPORT DE 

Gaesco

Notícies relacionades