Back to top

Retiraran els peatges de Cambrils i l'Aldea

Carreteres de l'Estat retirarà les marquesines dels antics peatges de l'AP-7 aquesta setmana. Dilluns 4 de maig es retirarà el de l'Aldea i el dimecres, dia 6 de maig, el de Cambrils. Quedaran tallats tots els moviments des de les 08.00 i fins les 20.00 h.
Peatge

Segons informa la Demarcació de Carreteres de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb motiu de la finalització de la concessió administrativa de l’autopista de peatge AP-7, tram Tarragona-Alacant, es porten a terme els treballs per eliminar tots els elements dels peatges i per això el dilluns 4 de maig de 2020, la sortida 40 Tortosa-l’Aldea, a l’AP-7 Pk 319,200 quedarà tallada de les 8 del matí a les 20 hores en tots els moviments a i des de les carreteres AP-7, C-42, N-235 i N-340. El motiu és que es demolirà la marquesina dels antics peatges.

D’altra banda, l’accés a la carretera AP-7 Pk 265+300 “Sortida 37 a Cambrils”, el dimecres 6 de maig de 2020, de les 8 a les 20 hores també quedarà tallada i no es podrà fer moviments a i des de les carreteres afectades AP-7, T-312 i A-7, igualment per la demolició de la marquesina dels antics peatges. 

Les obres es portaran a terme si ho permet la situació meteorològica i amb la senyalització corresponent.

Paraules clau:

Notícies relacionades