Back to top

El Reus Deportiu proposa externalitzar les pistes de tennis i pàdel

El Reus Deportiu ha informat als seus socis sobre la necessitat d'un canvi i una inversió important en les instal·lacions de Tennis i Pàdel del club. Com a solució proposen cedir la gestió d'aquestes a inversors externs.
Pistes de pàdel Reus Deportiu

El Reus Deportiu es planteja cedir la gestió de les instal·lacions de Tennis i Pàdel a inversors externs, a causa de les dificultats per les quals travessen les instal·lacions i la impossibilitat del club de fer front a una inversió per a rehabilitar-les. Amb aquesta solució les instal·lacions continuarien sent propietat del Reus, i l'entitat cobraria un lloguer a l'empresa inversora. En cas d'arribar a un acord, el club té previst separar la quota de soci, de la quota del Tennis i Pàdel.

A banda, s'ha aprovat que els esportistes del club pagaran la quota de soci o sòcia que els pertoqui segons la seva edat a partir de la temporada 2020/21.