Back to top

El Reus Deportiu s’adherirà a l’ERTO

Ha tramitat l'ERTO per a aquells treballadors de l'entitat que no puguin exercir els seus serveis laborals,
logo

Comunciat del Reus Deportiu

Degut al tancament del Club a causa del Covid-19, el Reus Deportiu ha hagut de prendre mesures extraordinàries per tal de combatre la difícil situació sobrevinguda en què ens trobem.

Així doncs, i davant la impossibilitat de saber, a hores d’ara, quines repercussions tindrà aquesta situació a curt o mitjà termini pel Club, i menys en un apartat tan delicat com l'econòmic, el Reus Deportiu ha decidit adherir-se a les mesures que el pertinent RD-Ll. estableix de suspensió de contractes o reducció de la jornada de treball i, per tant, s'ha tramitat l'ERTO per a aquells treballadors de l'Entitat que no puguin exercir els seus serveis laborals, per a aquesta força major.

Aquesta mesura es pren per tal que tots els treballadors de l’Entitat, puguin percebre amb garanties la seva retribució mensual.

Obviem dir que el Reus Deportiu és una Entitat sense ànim de lucre, d’utilitat pública i, per tant, amb mitjans econòmics limitats però amb l’absoluta voluntat de fer front amb els seus compromisos, especialment amb els laborals.

Paraules clau:

Notícies relacionades