Back to top

Reus invertirà 5,4M€ en la millora de la gestió de les aigües

Entre les actuacions previstes destaquen la millora de l'eficiència de la depuradora i la instal•lació d'una planta fotovoltaica, entre d'altres.

L'alcalde de Reus, Carles Peciller, i Noemí Llauradó, vicealcaldessa de Reus, han anunciat un paquet d'inversions de 5,4 milions d'euros destinat al tractament d'aigües de la ciutat. El pla vol aconseguir un estalvi econòmic i un benefici ambiental dins la gestió de les aigües.

A través d'aquest paquet d'ajudes es millorarà el filtratge i la depuració de les aigües a través de l'injecció d'oxígen a l'aigua. A més, el cost energètic serà menor gràcies a l'instal•lació de plaques solars, que aportaran el 60% de l'energia utilitzada a la depuradora. El 40% dels 5,4 milions d'euros que té el pla es destinarà a reparar i renovar les canonades de diferents carrers de Reus, també a col•locar 50.000 comptadors intel•ligents i  s'incorporen set vehícles elèctrics a flota d'Aigües de Reus.

Nomí Llauradó i Carles Pellicer

Diverses actuacions per gestionar les aigües d'una manera més eficient

Les atuacions que es portaran a terme són les següents:

Una depuradora més eficient
1,2 milions d’euros invertits entre 2021 i 2022. El projecte millorarà la qualitat de l‘aigua de sortida per garantir encara més el control sobre l’aigua depurada, que, en bona mesura, se subministra per al regadiu agrícola i zones enjardinades. S’actualitzarà el sistema que s’havia anat deteriorant amb els anys, i que garanteix les condicions de vida dels microorganismes que extreuen amb processos biològics els contaminants de l’aigua residual.

Millora en la línia de Fangs de l’EDAR
També es preveu la millora del tractament dels fangs. Una part dels fangs es destinen a la planta de compostatge de l’EDAR, mentre que la resta es destinen a camps agrícoles com adob. La inversió prevista en aquesta línia (423.000 euros) permetrà substituir els equipaments de recollida i transport dels fangs, substituir bombes i renovar les teles dels filtres premsa

La planta fotovoltaica més gran de Reus
El pla d’inversions preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica a l’EDAR, que serà la més gran de la ciutat. Comptarà amb unes 2.000 plaques solars i una potència de 635KWp. L’ACA ha confirmat la inversió de 564.000 euros, el 50% en cada anualitat.

Cobrirà bona part de la demanda de la depuradora.  La planta produirà un 28% de l’energia que consumeix la depuradora. A aquest percentatge cal sumar-hi l’energia que l’EDAR obté mitjançant cogeneració i que la convertirà en una de les depuradores més eficients de Catalunya, ja que podrà produir un 60% del total de l’energia que consumeix.

Actuacions en la línia de pretractament
S’han previst actuacions a la línia de pretractament, que és la primera etapa del procés de depuració i que recull tota la matèria sòlida que arriba amb l’aigua (pedres, grava, sorra, papers, plàstics, components orgànics, etc).  L’import de la inversió és de 76.500 euros.

Renovació col·lectors en alta i estacions bombament d’aigües residuals
Aquest 2021 s’ha previst executar la 2a fase del projecte per la reparació dels danys ocasionats pels aiguats de l’octubre de 2018 a l’EB Sud-Oest i a l’Obra de sortida de l’EDAR. La inversió prevista és de 135.000 euros.

Recuperació de minats i pous
S’ha pressupostat 1 milió d’euros per a actuacions de recuperació d’aigua subterrània de fonts pròpies de proximitat. Entre altres, es preveuen les accions de recuperació del minat d'Almoster que servirà per al reg del Parc de les Olors i el Jardí Botànic. També es treballarà en l'antic minat del barri Fortuny, per al parc del Lliscament i l'entorn del Parc del Capellans, així com en la recuperació de l'aigua dels pous de l'àrea de Bellissens.

Altres projectes
Gairebé un 40% del pla d’inversions té com a objectiu la millora de l’eficiència energètica en la gestió del cicle integral de l’aigua. Entre altres projectes, incorporació de nous vehicles elèctrics, l'implementació de més comptadors de telemesura i la renovació de canonades al carrer del Canal, de Tetuan, de Miró i l’entorn, passeig de l’Olivera, carrer Pere Cavallé i Llagostera, Joan Alcover, Campoamor i Astorga.

Paraules clau:

Notícies relacionades