Back to top

Reus s'adhereix a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària

El ple de l'Ajuntament ha aprovat l'adhesió a aquesta xarxa, que té com a objectiu fomentar l’economia social i solidària als seus territoris

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 24 de juny l'adhesió de la ciutat com a membre de ple dret de l'Associació «Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS).

Fomentar l'economia social i solidària

La xarxa és una associació formada per municipis catalans que volen fomentar l’economia social i solidària als seus territoris. La finalitat de la XMESS és promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentant la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus agents.

L'adhesió coincideix amb els objectius del Pla d'Acció Municipal Reus 2019-2023, en el qual ja es preveu un major impuls de l’economia social i cooperativa. El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus també ha previst accioins relacionades amb l'economia social i solidària.

La incorporació de Reus com un dels membres de ple dret d’aquesta organització associativa ha de facilitar un espai comú amb altres administracions locals que permeti compartir línies de treball, bones practiques, reflexions, activitats i recursos.

Estatuts de la Xarxa 

Aquest objectiu es porta a terme en el marc de les activitats recollides als estatuts de la Xarxa, que són:

 • Ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia social i solidària i enfocaments de desenvolupament local.
 • Ajudar els ajuntaments a promocionar, difondre i enfortir l’economia social i solidària.
 • Incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària i d’altres àmbits relacionats, dutes a terme per administracions supramunicipals.
 • Relacionar-se amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional i internacional de l’economia social i solidària.
 • Fomentar i generar aliances territorials per demarcacions, projectes i realitats.
 • Divulgar les experiències d’economia social i solidària fetes en els municipis.
 • Fixar objectius i estratègies compartides en matèria d’economia social i solidària.
 • Generar recursos i serveis (estudis, metodologies, indicadors, etc.).
 • Intercanviar coneixements i experiències d’economia social i solidària entre els ajuntaments i consells comarcals membres de l’Associació.
 • Comunicar i fer visible l’Associació i les seves accions.
 • Formar i assessorar els equips municipals d’economia social i solidària.

Paraules clau:

Notícies relacionades