Back to top

S'aprova el conveni per desbloquejar l'obertura de la residència d'Horts de Miró

Consulta els principals acords del Ple de l'Ajuntament de Reus
ajuntament

MINUT A MINUT

20.28 hores: Precs i preguntes.

20.27 hores: No s'aprova la moció de la CUP per eliminar els dos anys d'empadronament per accedir a ajudes i deixar de treballar amb grans empreses energètiques. Sí s'aprova establir informes, difusió i formació en termes de pobresa energètica.

19.48 hores: Aprovada la moció per tal de proporcionar locals d'assaig a les bandes de cornetes i tambors de Reus.

19.10 hores: El ple també ha aprovat per unanimitat les propostes en referència als menjadors escolars del PSC i la CUP per instar la Generalitat a aturar el Decret de menjadors i donar suport a la iniciativa de 'SOS MENJADORS'.

18.35 hores: S'aprova la proposta del Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per tal d'instar al Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic, així com la proposta del Grup municipal del Partit Popular de suport a iniciatives de millora d'atenció primària i suport institucional al personal sanitari a Catalunya.

17.50 hores: El plenari aprova per unanimitat la prestació del servei de la residència per a gent gran Horts de Miró i la pròrroga del conveni amb el Departament de Salut d'encàrrec de gestió de serveis mínims.

17.39 hores: S'aprova per unanimitat la concessió del solar situat al Cr. Antoni Planàs i Marca, 13 per destinar-lo a la construcció d'un centre de dia i habitatges dotacionals per persones malaltes/afectades d'Alzheimer.

17.23 hores: En termes de gestió urbanística, s'aprova el nou Text refós del Pla parcial urbanístic del sector B.8 «Cementiri», promogut per Reus Desenvolupament Econòmic, SA.

17.22 hores: S'aprova l'acord de voluntats subscrit entre l'Ajuntament de Reus, Reus Serveis Municipals S.A, Reus Desenvolupament Econòmic S.A., Reus Mobilitat i Serveis S.A., Pàrquing Nou Hospital del Camp SL i Pàrquing Palau de Fires SL en relació amb la gestió dels aparcaments de l'edifici nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus i de l'edifici TECNOPARC. 

16.32 hores: S'aprova la declaració d'interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, en la matèria d'escoles.

16.29 hores: S'aprova el contracte programa entre el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat,  l'Ajuntament de Reus i l'empresa Reus Transport Públic, SA per a la prestació de serveis públics regulars de transport urbà de viatgers.

16.00 hores: Comença la sessió del ple municipal del mes de desembre.

Consulta l'ordre del dia


EMISSIÓ EN DIRECTE