Back to top

S'aprova el projecte per ampliar la depuradora de Vila-seca i Salou

Es millorarà l'actual línia de fangs, amb la incorporació de dos nous elements. Aquesta mesura està contemplada en la planificació hidrològica catalana vigent (2016-21).
S'aprova el projecte per ampliar la depuradora de Vila-seca i Salou

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat el projecte per ampliar i mllorar la depuradora de Vila-seca i Salou, a la comarca del Tarragonès. Aquesta actuació, que està inclosa dins la planificació hidrològica actual (període 2016-2021), preveu una nova línia de tractament, composada pel decantador primari, el reactor biològic i el decantador secundari, que se sumaria a les tres ja existents.

S’incrementarà així la capacitat de tractament, passant dels 47.500 m3/dia actuals als 63.333 m3/dia, i adequant la planta a les necessitats de sanejament actuals i futures. En aquest sentit, també s’incrementarà la població servida, passant dels 197.916 habitants equivalents als 263.888.

El projecte també inclou la construcció de nous elements de la línia de fangs, com un nou espessidor primari per gravetat i un nou espessidor secundari per flotació, a més de l'adequació dels elements auxiliars.

Tots aquestes millores es construiran en els terrenys actuals de la depuradora, sense necessitat d'expropiar, i garantint al mateix temps el funcionament de la planta durant els treballs d'ampliació i millora.